Μέλη

Ο Σύλλογος αριθμεί 229 τακτικά μέλη και αρκετά μη τακτικά ή συνδεδεμένα μέλη.

Διοικείται από επταμελές (7-μελές) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από γονείς παιδιών με Ειδικές Ανάγκες αλλά και Φίλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων Με Αναπηρία:
  • ΑΝΤΩΝΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ ΑΝΘΟΥΛΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  • ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  • ΒΑΛΚΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ : ΤΑΜΙΑΣ
  • ΌΛΓΑ ΝΤΈΛΛΑ: ΜΕΛΟΣ
  • ΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  • ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Top